design-bg

ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ດ້ານກົດລະບຽບ

ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ດ້ານກົດລະບຽບ

ບູລິມະສິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນການສະ ໜອງ ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ປອດໄພກວ່າເກົ່າແກ່ການຢາ, ຄວາມງາມແລະການເບິ່ງແຍງສ່ວນຕົວເຊິ່ງເຄົາລົບທັງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບຂອງຄົນ.

ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາໃນການຫຸ້ມຫໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ

ວັດສະດຸ ໃໝ່

ການຄັດເລືອກວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ ໃໝ່ ທີ່ເຄົາລົບຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບລະບຽບການໃນປະຈຸບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງ ສຳ ອາງ, ການຫຸ້ມຫໍ່ແລະການຫຸ້ມຫໍ່ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ແລະບັນລຸ.
ຂໍ້ ກຳ ນົດອື່ນໆອາດຈະຖືກກວດສອບແລະຖ້າຖືວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, ຖືກລວມເຂົ້າກັບນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນແມ່ນຖືກພິຈາລະນາຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.

ເອກະສານ

ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາເອກະສານ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ, ໂດຍສະເພາະເອກະສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີກົດລະບຽບ (RIF) ແລະເອກະສານ ຕຳ ແໜ່ງ ເຊິ່ງຖືກອອກແບບສະເພາະເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະ ໜອງ ໃຫ້ໂດຍຜູ້ສະ ໜອງ ແລະກວດສອບໂດຍຄວາມຮູ້ພາຍໃນຂອງພວກເຮົາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບລະບຽບການ.

3.Regulatory Support

ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງກັບຜູ້ຄວບຄຸມແລະຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆເພື່ອການປັບປຸງແລະການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບພູມສັນຖານດ້ານລະບຽບການ.